Theorie-examen
                                                                                                                                      Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten. 
Je mag alleen theorie-examen doen als je achttien jaar of ouder bent.


Welkom bij Verkeersschool Bprepared
Copyright � by Bprepared